• ORBIS trade

    Business to business

Obchodná spoločnosť –
sprostredkovanie obchodu, projektový manažment, B2B, FMCG

Servis

1.) Projektový manažment

Riadenie projektov realizujeme interdisciplinárne. Projekty považujeme za jedinečný nástroj na dosiahnutie želanej zmeny. Každý projekt musí byť merateľný vo svojich presne definovaných cieľoch. Ciele musia byť merateľné. Potom vieme vyhodnotiť úspešnosť dosiahnutia daného cieľa. Každý projekt musí mať svoju štruktúru.

  • opísanie situácie, stavu, ktorý plánujeme zmeniť
  • určenie cieľov – plánovanie
  • špecifikácia spôsobu, ako dosiahnuť cieľ

2.) Biznis pre biznis

Obchodné vzťahy medzi spoločnosťami pre ich potreby.

3.) Rýchloobrátkový spotrebný tovar.

Označovaný skratkou FMCG alebo CPG. Produkty, ktoré sú predávané „okamžite“,  za relatívne nízku cenu. Alebo sú vysoko obrátkové. Takzvaný „horúci tovar v regáloch“

Kto sme?

Spoločnosť pôsobí na trhu od roku 1994. Má dlhoročnú tradíciu a vysoký kredit medzi svojimi obchodnými partnermi. V roku 2015 spoločnosť prešla zmenou názvu a začala používať obchodný názov: ORBIS TRADE, s.r.o.

Kontaktujte nás

Ak si želáte vedieť viac, zanechajte nám kontak. My sa Vám ozveme.